sản xuất bút chì, quy trình sản xuất bút chì
Sản xuất bút chì, công ty chúng tôi chuyên sản xuất bút chì, bút chì in logo, bút chì quảng cáo, bút chì quà tặng.

Giải thích: cây gỗ được cắt thành tấm mỏng và chế biến và trét keo lên, sau đó để chì lên các rãnh đã được tạo sẵn và được ép lại trước khi cắt thành thanh. Cuối cùng được dán nhãn và phân phối.

Các từ trong hình

-4 months: 4 tháng

-Replanted: trồng lại

-3 years: 3 năm

-Thinned: dày hơn

-14 years: 14 năm

-thin ‘Slats’:tấm mỏng

-Treated:chế biến

-60 days: 60 ngày

-Glue: keo

-Black lead:chì

-Groove:khe

-New slat:thanh mỏng

-Sandwich:kẹp

-Hard-pressed:

-Heat:nhiệt

-Cut:cắt

Đăng nhận xét